Digiscrap Digitaal scrappen

Digiscrap Digitaal scrappen - OnStage designers collab iNSD

In aanloop naar de release van de OnStage Designers Collab op 6 mei 2022 geven wij een paar mooie OnStage freebies weg op 1 t/m 5 mei.

!Je dient ingelogd te zijn om de freebies te kunnen downloaden! | Lees hier de voorwaarden

Leading up to the release of the OnStage Designers Collab, we are giving away some great OnStage freebies from 1 till May 5th.

!You must be logged in to download the freebies! | Read the conditions here

iNSD 2022 - Title Challenge

Conversatie gestart op OnStage | Digiscrap Designers Collab

Digiscrap iNSD 2022 - Titel Uitdaging
* english text below *

We laten international Scrapbook Day natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Vanaf vandaag 1 mei geven we mooie freebies weg in de shop en bij speciale iNSD uitdagingen. En die freebies passen allemaal bij onze nieuwste designers collab die je vanaf 6 mei in de Digiscrap Shop vindt. Natuurlijk hebben we ook een kortingsactie in onze shop en we laten de feestelijkheden doorlopen tot en met 10 mei!
Hier vind je alle info over de iNSD 2022 feestelijkheden.

Voor deze uitdaging hebben een leuke tutorial gemaakt. We gaan met het omlijnen van letters aan de slag om een titel te maken. En de gemaakte titel verwerk je in een layout.
Als bijpassend extraatje krijg je de On Stage Brush set van Anja Wens Design erbij.

Wil je meedoen? Stuur me dan een privť bericht en je ontvangt de downloadlink voor de On Stage Brush set.


Title Tutorial
Voor deze tutorial kies je het best een stevig lettertype/font en werk je in hoofdletters.
De titel die ik voor mijn pagina maak is PODIUM.
Eerst typ ik het gehele woord in een felle kleur. Dan typ ik iedere letter in zwart op een aparte laag en schuif die precies op dezelfde plek als het gehele woord.
Dit doe ik om ook de omlijning van iedere letter op een nieuwe laag te kunnen zetten. Dat lijkt misschien omslachtig, maar dit zorgt ervoor dat ik elke letter apart kan bewerken. 


Als alle letter goed staan, verberg je de laag met het woord. Maak een nieuwe laag (Laag/Layer 1) en die dupliceer die. Dit doe je tot je genoeg lagen hebt voor alle letters. Actief Laag/Layer 1 door erop te klikken in het Lagen paneel. Selecteer de eerste letter door Ctrl in te drukken en dan op het icoontje van de laag te klikken. Je ziet nu een bewegende stippellijn (marching ants) om de letter.
Klik in het Bewerk/Edit menu op Omlijnen/Stroke. Kies de dikte van je lijn en de kleur van je lijn. En klik dan OK. Voor de twee letter kies je Laag 1 kopiŽren/Layer 1 copy, voor de 3e letter kies je Laag 1 kopiŽren 2/Layer 1 copy 2, etc. Zo omlijn je alle letters. Als laatste kun je de lagen nog omzetten naar slim object/smart object.


Je omlijnde titel zou nu klaar kunnen zijn, maar we gaan er nog wat extra aan toevoegen. Maak een nieuwe laag (Laag/Layer 2) die tussen de laatste letter en Laag 1 ligt. Kies een brush uit de On Stage Brush set en kies een kleur voor die brush. Zet de brush een paar keer op Laag/Layer 2, zodat de eerste letter opgevuld wordt. Kies een andere brush en kleur en doe dit op Laag 2 kopiŽren/Layer 2 copy voor de tweede letter, etc.
Kies het toverstafje/magic wand uit het gereedschappen/tools menu. Ga nu naar Laag/Layer 1 en klik op de ruimte buiten de letter om die te selecteren. Ga dan naar Laag/Layer 2 en druk op delete. Hierdoor zie je het patroon met de brush alleen nog in de letter.
Je zult zien dat het nu handig is dat we de lagen met dupliceren hebben gemaakt. Laag 1 kopiŽren 4/Layer copy 4 komt overeen met Laag 2 kopiŽren 4/Layer 2 copy 4. Zo weet je steeds welke laag aan de beurt is.


Als laatste kun je er nog voor kiezen om de letter een achtergrond kleur te geven. Daarvoor gaan we terug naar de letterlagen. Klik op het oogje om ze weer zichtbaar te maken. We hadden zwarte letters als basis, maar je kunt de kleur van de letters natuurlijk ook aanpassen. Ik kies voor het lichtgeel en paars uit de On Stage collab.


En met de titel heb ik deze layout gemaakt. Uiteraard aangevuld met de nieuwe designers collab On Stage, vanaf 6 mei in de shop.


Voor het meedoen aan deze uitdaging zijn er slechts een paar regels:
- Maak een layout waarin je een titel gebruikt die met deze tutorial is gemaakt
- Gebruik een of meer van de On Stage brushes
- Verzoek voor On Stage Brush set moet binnen zijn op 10 mei 2022 (middernacht CET)
- Meedoen kan tot en met 15 Mei 2022 (middernacht standaard europese tijd)
- Post je layout in de Galerie, en kopieer daarna de code die onder je layout, achter "BB Medium Image Code" staat, naar dit topic.
- Voor elke uitdaging moet je een nieuwe layout maken. Je kunt geen oude layouts of een layout voor meerdere uitdagingen gebruiken.

Liefs, Anja!!!

*english*

Digiscrap iNSD 2022 Ė Title Challenge

Of course we are celebrating International Scrapbook Day. From today, May 1st, you will find wonderful freebies in our shop and with the special iNSD challenges. And all the freebies are suited with our latest designers collab On Stage, which will be in the shop from May 6th. On top of that we have a shop discount for you and all festivities will run through to 10 May.
Go here to find all the info on our iNSD 2022 festivities.

For this challenge we have a fun tutorial. We are going to outline letters to create a title. To complete the challenge you will need to make a page with that title. As an extra we have a coordinating On Stage Brush set by Anja Wens Designs for you. 
 
Would you like to take part? Send me a private message and I will send you the download link for the On Stage Brush set.


Title Tutorial
For this tutorial it is best to choose a strong font and use capitals. The title I create for my page is PODIUM.
First I type the entire word in a bright color. Then I type each letter in black on a separate layer and slide them into the exact same spot as the entire word.
I do this to be able to create the outline of each letter on a new layer. That may seem time-consuming, but this allows me to edit each letter individually.


If all letters are correct, hide the layer with the word. Create a new layer (Layer 1) and duplicate it. Do this until you have enough layers for all the letters. Activate Layer 1 by clicking on it in the Layers panel. Select the first letter by pressing Ctrl and then clicking the layer icon. You will now see marching ants around the letter.
In the Edit menu, click Stroke. Choose the thickness of your line and the color of your line. And then click OK. For the second letter choose Layer 1 copy, for the 3rd letter choose Layer 1 copy 2, etc. This is how you outline all letters. If you want, you can convert the layers into smart objects.


Your outlined title might be ready now, but we're going to add some finishing touches. Create a new layer (Layer 2) that sits between the last letter and Layer 1. Choose a brush from the On Stage Brush set and choose a color for that brush. Repeat the brush on Layer 2 a few times, so that the first letter is filled with a pattern. Choose another brush and color and do this on Layer 2 copy for the second letter, etc.
Choose the magic wand from the Tools menu. Now go to Layer 1 and click on the space around the letter to select it. Then go to Layer 2 and press delete. As a result, you only see the brush pattern within the letter.
You will see that it is now useful that we have created the layers with duplicate. Layer 1 copy 4 corresponds with Layer 2 copy 4. This way you always know which layer is next.


Finally, you can choose to give the letter a background color. For that we go back to the letter layers. Click on the eye to make them visible again. We had black letters as a basis, but you can just as well change the color of the letters. I chose the light yellow and purple from the On Stage collab.


This is the page I created with my title. Of course I used  aangevuld met de nieuwe designers collab On Stage, vanaf 6 mei in de shop.


There are only a few rules for this challenge:
- Create a layout with a title you made following this tutorial
- Use one or more brushes from the On Stage Brush set
- Requests for the On Stage Brush set should be in by May 10, 2022 (midnight CET)
- This challenge is open through to May 15, 2022 (midnight CET).
- Post your layout in the Gallery. Then copy and paste the BB Medium Image Code (below your LO in the gallery) to post your layout in this topic.
- Be sure to create a new page for each challenge. You can not enter a page for more than one challenge.

Love, AnjaLinkback: https://digiscrap.nl/index.php?topic=8641.0
#1 - 01-05-2022, 21:02:21
Doe je mee aan mijn Template Challenges? - Anja Wens Designs - Would you like to join my template challenges?

leden:

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.


* Share Topic

Share via facebook Share via linkedin Share via pinterest Share via twitter

* Similar Topics

xx
iNSD 2022 - Recipe Challenge

Gestart door Anja Wens Gepost op OnStage | Digiscrap Designers Collab

0 Reacties
2331 Gelezen
Laatste bericht 02-05-2022, 01:52:39
door Anja Wens
xx
iNSD 2022 - Journaling Challenge

Gestart door Anja Wens Gepost op OnStage | Digiscrap Designers Collab

0 Reacties
1541 Gelezen
Laatste bericht 01-05-2022, 11:10:57
door Anja Wens
xx
INSD 2022

Gestart door Anja Wens Gepost op Acties en speciale aanbiedingen

0 Reacties
3646 Gelezen
Laatste bericht 06-05-2022, 16:08:23
door Anja Wens
xx
AWD | iNSD 2022 | Metal Petal | Alpha Add On

Gestart door Anja Wens Gepost op Acties en speciale aanbiedingen

0 Reacties
3649 Gelezen
Laatste bericht 06-05-2022, 16:15:45
door Anja Wens